Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.olkserwis.pl.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.olkserwis.pl
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest OLK Serwis Karol Oliszewski z siedzibą przy ul. Wierzbowa, nr 13, lok. 4, 91-426, Łódź. NIP: 7261748267. REGON: 472904492.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz pkt 6].
 6. Serwis gromadzi i wykorzystuje następujące pliki cookies:
  1. Wymagane - pliki cookies niezbędne do funkcjonowania serwisu, np. przechowywanie informacji o tym, czy użytkownik wyraża zgodę na analityczne plik cookies. Pliki te są wymagane do funkcjonowania serwisu i użytkownik nie ma możliwości ich wyłączenia.
  2. Analityczne - pliki cookies wykorzystywane do analizy ruchu w serwisie celem jego optymalizacji i poprawy doświadczeń oferowanych odwiedzającemu serwis www.olkserwis.pl. Pliki te są opcjonalne i będą zapisywane tylko i wyłącznie po wyrażeniu jawnej zgody od użytkownika serwisu.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT